Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 32 Next Page
Page Background

31

*1.4462 max. 350°C toelaatbaar

*1.4462 (AISI 318LN) max 350°C allowed

-40°C tot +250°C

van 250°C tot 350°C* van 350°C tot 450°C

-40°C to +250°C

over 250°C

to

350°C* over 350°C

to 450°C

100 %

75 %

50 %

Werklast

W.L.L.

Werklast

is afhankelijk van de kettingtemperatuur

Working Load Limit

dependent on chain temperature

Fysische eigenschappen

Physical properties

1.4307/

AISI 304L

1.4401/

AISI 316

1.4404/

AISI 316L

1.4462/

AISI 318LN

Magnetiseerbaar

Magnetisable

Lasbaar

Weldable

nee/zwak

no/slightly

ja

yes

nee/zwak

no/slightly

ja

yes

nee/zwak

no/slightly

ja

yes

ja

yes

ja

yes

Materialen

De gebruikte materialen bestaan voor-

namelijk uit

1.4404 (zwak magnetisch) of 1.4462

(magnetisch) bijv. haken,

veiligheidsclip, pennen, kettingen,

topschalmen. Borgpennen en veren

worden gemaakt van 1.4310, labels van

1.4301, kabels van 1.4404 en persver-

bindingen van 1.4571.

1.4404 en 1.4462 onderscheiden zich

door hun chemische en mechanische

eigenschappen. Voordelen: beter

bestand tegen corrosie en betere

mechanische eigenschappen.

Materials

Before raw materials are made into

chains and components, we carefully

select only the best steels that adhere

to our strict quality standards. Our pro-

ducts consist of 1.4404 (AISI 316L)

(low-magnetic) or of 1.4462 (AISI 318

LN) (magnetic), such as hooks, safety

latches, bolts, chains, master links.

Safety pins and springs are made of

1.4310 (AISI 302), identification tags of

1.4301 (AISI 304), ropes of 1.4404

(AISI 316L) and ferrules of 1.4571 (AISI

316 TI). 1.4404 (AISI 316L) and 1.4462

(AISI 318 LN) offer excellent chemical

and mechanical advantages.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

In Nederland

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de tech-

nologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-

CWM gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrecht-

bank te Den Haag, zijn van toepassing op al onze aanbiedin-

gen en overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaar-

den kunt u downloaden op onze website

www.lr.nl/downloads

of www.fme.nl.Andersluidende voorwaarden worden uitdrukke-

lijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, tenzij

anders is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afzending

voor risico van koper. respectievelijk afnemer.

Buiten Nederland

General conditions for the supply of mechanical-, electrical

and electronic products, zoals laatstelijk door ORGALIME uit-

gegeven, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en

overeenkomsten. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt

u downloaden op onze website

www.lr.nl/downloads

of bij

www.orgalime.org

. Andersluidende voorwaarden worden uit-

drukkelijk afgewezen. Alle goederen en materialen reizen, ten-

zij anders is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afzen-

ding voor risico van koper respectievelijk afnemer.

Prijzen

Al onze prijzen zijn excl. BTW.

Terms of sale and delivery

In The Netherlands

The general terms and conditions for the technology industry,

as most recently fi led by the Association FME-CWM at the

District Court of The Hague, apply to all our offers and agree-

ments. A copy of these terms and conditions is available on

our website

www.lr.nl/downloads

or

www.fme.nl.

Other terms

and conditions are expressly rejected. From the time of ship-

ment all supplies and materials travel, unless agreed otherwi-

se, at the risk of the buyer, respectively the consumer.

Outside The Netherlands

The general conditions for the supply of mechanical, electrical

and electronic products, as lately published by ORGALIME,

apply to all our offers and agreements. A copy of these terms

and conditions is available on our website

www.lr.nl/downloads

or on

www.orgalime.org

. Other terms and conditions are

expressly rejected. From the time of shipment all supplies and

materials travel, unless agreed otherwise, at the risk of the

buyer, respectively the consumer.

Prices

All our prices are exl. VAT.

Price, product and technical changes with reservation.

Foto’s:

Ketten Wälder

© Josef Reiter

© Rainer Mirau

© Oliver Bodmer, München

© fotolia/Kheng Guan

© fotolia/Himmelssturm

© Seil Hering

© Hebetech, Schweiz

© Kito

© Bridge

© CL

© Nordenskjöld, Egmating